برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجویان دانشگاههای تبریز

اجرای طرح پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با عنوان "طراحی و امکانسنجی غربالگری الکترونیکی ADHD در دانشجویان دانشگاههای تبریز" 

مطالب/ اجرای طرح پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با عنوان "طراحی و امکانسنجی غربالگری الکترونیکی ADHD در دانشجویان دانشگاههای تبریز" 

                           
      اجرای طرح پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با عنوان "طراحی و امکانسنجی غربالگری الکترونیکی ADHD در دانشجویان دانشگاههای تبریز"  با همکاری معاونت محترم دانشجویی و مرکز تحقیقات  روانپزشکی و علوم رفتاری

شنبه 13 مرداد 1397