برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اداره پزشکی قانونی

همایش یک روزه دادپزشک برگزار گردید

مطالب/ همایش یک روزه دادپزشک برگزار گردید

                           
      همایش یک روزه دادپزشک برگزار گردید به میزبانی مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان وبا حضور روسای بیمارستانها،و مراکز آموزشی ودرمانی استان آذربایجانشرقی همایش یکروزه دادپزشک برگزار شد.

پنجشنبه 11 مرداد 1397