برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خوابگاه دختران

بازدید معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت ازمسجد ، مجتمع رفاهی امید و خوابگاه در حال احداث ۲۵۰۰ نفری دختران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ بازدید معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت ازمسجد ، مجتمع رفاهی امید و خوابگاه در حال احداث ۲۵۰۰ نفری دختران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      بازدید معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت ازمسجد ، مجتمع رفاهی امید و خوابگاه در حال احداث ۲۵۰۰ نفری دختران دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این بازدیدها دکتر محمدحسین صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریزو تعدادی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیزحضور داشتند.

سه شنبه 9 مرداد 1397