برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه ستاد کارآفرینی

پنجمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل شد

مطالب/ پنجمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل شد

                           
      پنجمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل شد طرحهای آماده اجراء در کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال مصوب شد
دوشنبه 22 مرداد 1397
چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت

مطالب/ چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت

                           
      چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت
شنبه 6 مرداد 1397
سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال دانشگاه برگزار گردید

مطالب/ سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال دانشگاه برگزار گردید

                           
      سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال دانشگاه برگزار گردید دکترصومی:از طرحهایی که برای کارآفرینی واشتغال تلاش می کنند حمایت وپشتیبانی خواهد شد
شنبه 16 تير 1397