برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ایمنی و بهداشت

کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

مطالب/ کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

                           
      کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتیبا حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان برگزار شد .
پنجشنبه 29 آذر 1397