برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز تحقیقات بروسلوز

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

مطالب/ کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

                           
      کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام ۱۹ و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهلت ارسال مقاله ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷؛

دوشنبه 11 تير 1397