برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای ابراهیم صومی

در راستای ارتقاء سلامت اداری صورت گرفت

مطالب/ در راستای ارتقاء سلامت اداری صورت گرفت

                           
      در راستای ارتقاء سلامت اداری صورت گرفت حضور کارشناسان بازرسی وارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مرکز قلب شهید مدنی
دوشنبه 17 دي 1397
مراسم تودیع ومعارفه اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه برگزار گردید

مطالب/ مراسم تودیع ومعارفه اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه برگزار گردید

                           
      مراسم تودیع ومعارفه اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه برگزار گردید مراسم تودیع ومعارفه اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه برگزار گردید

يکشنبه 27 خرداد 1397