برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز رشد پاستور

گزارش کارگاه آشنایی با مقررات و نحوه اخذ مجوز

مطالب/ گزارش کارگاه آشنایی با مقررات و نحوه اخذ مجوز

                           
      گزارش کارگاه آشنایی با مقررات و نحوه اخذ مجوز این کارگاه در مورخه 06/04/97  از ساعت 8:30 الی13:30 در مجتمع مرکز رشد پاستور برگزار گردید برگزارگردید.
شنبه 13 مرداد 1397
گزارش کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

مطالب/ گزارش کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

                           
      گزارش کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی    کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی در تاریخ 9/4/97  از ساعت 9 الی 13در مجتمع مرکز رشد پاستور برگزار گردید.
شنبه 13 مرداد 1397
کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

مطالب/ کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

                           
      کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی زمان برگزاری : شنبه 2 تیرماه 97
مکان برگزاری : مجتمع مرکز رشد پاستور

دوشنبه 21 خرداد 1397