برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با انتقال دفتر آموزش

انتقال دفتر آموزش و ارتقاء سلامت به معاونت اجتماعی

مطالب/ انتقال دفتر آموزش و ارتقاء سلامت به معاونت اجتماعی

                           
      انتقال دفتر آموزش و ارتقاء سلامت به معاونت اجتماعی پیرو توافقنامه امضاشده میان معاونان بهداشت و اجتماعی و مکاتبه نهایی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گروه آموزش و ارتقاء سلامت از تاریخ شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ به معاونت اجتماعی انتقال یافت.
دوشنبه 21 خرداد 1397