برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ورود 100دستگاه آمبولانس

طی چهارسال 146دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس شده است.

مطالب/ طی چهارسال 146دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس شده است.

                           
      طی چهارسال 146دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس شده است. تقویت اورژانس هوائی ضرورت دارد ودردستور کار قرار گرفته است...
چهارشنبه 9 خرداد 1397