برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سامانه سامد

قائم مقام رییس دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور یافت

مطالب/ قائم مقام رییس دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور یافت

                           
      قائم مقام رییس دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور یافت قائم مقام رییس دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور یافت
پنجشنبه 31 مرداد 1398
اطلاعیه:

مطالب/ اطلاعیه:

                           
      اطلاعیه: حضور دکتر طاهر اقدم در محل استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت
پنجشنبه 24 مرداد 1398
به مناسبت ورود ریاست محترم جمهوری به تبریز روی داد: -  -

مطالب/ به مناسبت ورود ریاست محترم جمهوری به تبریز روی داد: - -

                           
      به مناسبت ورود ریاست محترم جمهوری به تبریز روی داد: -  - استقرار سامانه ارتباط الکترونیکی سامد
پنجشنبه 10 مرداد 1398
حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر محل استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت

مطالب/ حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر محل استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت

                           
      حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر محل استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر محل استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت
سه شنبه 1 آبان 1397
رییس  دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور خواهد یافت

مطالب/ رییس دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور خواهد یافت

                           
      رییس  دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور خواهد یافت رییس دانشگاه در محل استقرار سامانه سامد حضور خواهد یافت
يکشنبه 29 مهر 1397