برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آندوسکوپی راه بینی

عمل جراحی آندوسکوپیک ماکروآدنوم هیپوفیز ( تومور خوش خیم بزرگ غده هیپوفیز)  برای اولین بار در شمال غرب کشور توسط تیم جراحی مغز مرکز آموزشی درمانی امام رضا ( ع)  تبریز با موفقیت انجام شد.

مطالب/ عمل جراحی آندوسکوپیک ماکروآدنوم هیپوفیز ( تومور خوش خیم بزرگ غده هیپوفیز)  برای اولین بار در شمال غرب کشور توسط تیم جراحی مغز مرکز آموزشی درمانی امام رضا ( ع)  تبریز با موفقیت انجام شد.

                           
      عمل جراحی آندوسکوپیک ماکروآدنوم هیپوفیز ( تومور خوش خیم بزرگ غده هیپوفیز)  برای اولین بار در شمال غرب کشور توسط تیم جراحی مغز مرکز آموزشی درمانی امام رضا ( ع)  تبریز با موفقیت انجام شد. فیروز صالح پور رئیس تیم جراحی مغز مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) گفت: این عمل با روش آندوسکوپیک برای اولین بار در شمال غرب کشور با همکاری خانم موسوی جراح و متخصص گوش و حلق بینی در تبریز بر روی بیماری که تومور خوش خیم هیپوفیز داشت با موفقیت انجام یافت.
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397