برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رئیس دانشکده پیراپزشکی

برگزاری کارگاه Real Time PCR (آبان ماه) ویژه دانشجویان

مطالب/ برگزاری کارگاه Real Time PCR (آبان ماه) ویژه دانشجویان

                           
      برگزاری کارگاه Real Time PCR (آبان ماه) ویژه دانشجویان ...
يکشنبه 4 آبان 1393