برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اداره بازرسی

دومین روز بازدید رئیس اداره بازرسی سازمان اورژانس از پایگاه‌های اورژانس استان

مطالب/ دومین روز بازدید رئیس اداره بازرسی سازمان اورژانس از پایگاه‌های اورژانس استان

                           
      دومین روز بازدید رئیس اداره بازرسی سازمان اورژانس از پایگاه‌های اورژانس استان در روز اول حضورشان به همراه جمعی از همکاران مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پایگاهها ی اورژانس سلماس و خوی بازدید داشتند.

پنجشنبه 8 فروردين 1398
درادامه بازدیدهای تیم ارتقای سلامت نظام اداری ، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بناب مورد ارزیابی قرار گرفت

مطالب/ درادامه بازدیدهای تیم ارتقای سلامت نظام اداری ، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بناب مورد ارزیابی قرار گرفت

                           
      درادامه بازدیدهای تیم ارتقای سلامت نظام اداری ، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بناب مورد ارزیابی قرار گرفت هدف بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری ، بالا بردن سطح آگاهی ، کمی و کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی و اداری است
چهارشنبه 21 آذر 1397
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هشترود توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارزیابی شد

مطالب/ شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هشترود توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارزیابی شد

                           
      شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هشترود توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارزیابی شد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هشترود توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارزیابی شد
يکشنبه 18 شهريور 1397
پایش کارشناسان ارتقای سلامت اداری از عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر

مطالب/ پایش کارشناسان ارتقای سلامت اداری از عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر

                           
      پایش کارشناسان ارتقای سلامت اداری از عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر پایش کارشناسان ارتقای سلامت اداری از عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر
شنبه 10 شهريور 1397
بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو

مطالب/ بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو

                           
      بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی مورد بازدید قرار گرفت.

پنجشنبه 1 شهريور 1397
برگزاری  کارگاه آموزشی سه روزه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری  کارگاه آموزشی سه روزه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اتمام کارگاه آموزشی سه روزه ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت الکترونیکی
چهارشنبه 22 فروردين 1397