برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتباربخشی بیمارستانهای استان

استقبال قریب به 2000 دانشجو از برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه

مطالب/ استقبال قریب به 2000 دانشجو از برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه

                           
      استقبال قریب به 2000 دانشجو از برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه استقبال قریب به 2000 دانشجو از برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه

شنبه 7 آذر 1394