برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با چهارشنبه آخرسال

دکترفرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی  استان آذربایجان شرقی اعلام کرد

مطالب/ دکترفرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد

                           
      دکترفرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی  استان آذربایجان شرقی اعلام کرد کاهش نزدیک30درصدی مصدومین چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته به عدد312در سطح استان آذربایجان شرقی رسید .آمار سال گذشته 428نفر بود.
چهارشنبه 23 اسفند 1396