برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با چهارمین نشست

 کارگاه‌های آموزشی چهارمین نشست نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد

مطالب/ کارگاه‌های آموزشی چهارمین نشست نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد

                           
       کارگاه‌های آموزشی چهارمین نشست نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد کارگاه های آموزشی چهارمین نشست نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور صبح امروز با شرکت بیش از هشتصد دانشجوی فعال نشریاتی آغاز شد.
سه شنبه 9 مرداد 1397
 میزبانی چهارمین نشست کشوری خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت

مطالب/ میزبانی چهارمین نشست کشوری خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت

                           
       میزبانی چهارمین نشست کشوری خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت
این نشست کشوری 8 تا 12 مرداد 1397 در دانشگاه برگزار خواهد شد ساختاربندی کمیته‌های اجرایی چهارمین نشست سراسری‌ نشریات مشخص شد.

چهارشنبه 3 مرداد 1397
برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396

مطالب/ برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396

                           
      برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396 چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396 در مرکز بهداشت استان برگزار شد .
يکشنبه 6 اسفند 1396