برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شبکه عجب شیر

بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر

مطالب/ بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر

                           
      بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر بازدید وارزیابی تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عجب شیر
چهارشنبه 11 مهر 1397
جلسه تبیین وضعیت موجود سمن های شهرستان عجبشیر برگزار شد

مطالب/ جلسه تبیین وضعیت موجود سمن های شهرستان عجبشیر برگزار شد

                           
      جلسه تبیین وضعیت موجود سمن های شهرستان عجبشیر برگزار شد اولویت اصلی معاونت اجتماعی دانشگاه تسهیل گری در قوانین و کمک به توانمندی سازمان های مردم نهاد می باشد
شنبه 21 بهمن 1396