برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت آموزشی وزارت

با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور:

مطالب/ با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور:

                           
      با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور: دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 19-2018 اعلام شد
چهارشنبه 18 بهمن 1396