برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با الکتروسرجری

مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه برگزار کرد؛

مطالب/ مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه برگزار کرد؛

                           
      مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه برگزار کرد؛ دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه
دوشنبه 18 دي 1396