برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گزارش سمینار علمی

ماکروارگونومی و کاربرد آن  با محوریت سبک سوم معلمی و  یادگیری در عمل

مطالب/ ماکروارگونومی و کاربرد آن با محوریت سبک سوم معلمی و یادگیری در عمل

                           
      ماکروارگونومی و کاربرد آن  با محوریت سبک سوم معلمی و  یادگیری در عمل ماکروارگونومی و کاربرد آن با محوریت سبک سوم معلمی و یادگیری در عمل
يکشنبه 10 دي 1396