برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با مجید خدابخش
مطالب/ دکترمجیدخدابخش از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند درمان بیماران قرارگرفت                            
       استاندار آذربایجانشرقی به همراه رئیس دانشگاه از بخشهای دیالیز امید، احسان، بخش پیوند و اتاق عمل پیوند ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) بازدید کرد و در جریان روند درمان بیماران دیالیزی مرکز و نحوه ارائه خدمات به این بیماران قرار گرفت .
پنجشنبه 30 آذر 1396
مطالب/ دکترمجیدخدابخش از ساختمان دیالیز مرکز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند درمان بیماران قرارگرفت                            
       استاندار آذربایجانشرقی با حضور در مرکز دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) تبریز به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن بازدید از از بخشهای دیالیز امید ، احسان ، بخش پیوند ، بخش ICU5 و اتاق عمل پیوند ، از بیماران بستری در این مرکز عیادت کرد و در جریان روند درمان بیماران دیالیزی مرکز و نحوه ارائه خدمات درمانی به این بیماران قرار گرفت .
پنجشنبه 30 آذر 1396