برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با عمل سزارین

اولین عمل جراحی سزارین در بیمارستان ورزقان انجام شد.

مطالب/ اولین عمل جراحی سزارین در بیمارستان ورزقان انجام شد.

                           
      اولین عمل جراحی سزارین در بیمارستان ورزقان انجام شد. اولین عمل جراحی سزارین در بیمارستان ورزقان انجام شد.
پنجشنبه 5 بهمن 1396