برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همیاران سلامت

 دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این جلسه گزارشی از سفر دو روزه شان به منطقه زلزله زده غرب کشور ارائه کرد واقدامات انجام یافته در کرمانشاه توسط تیم بهداشتی و درمانی اعزامی از دانشگاه  را تش

مطالب/ دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این جلسه گزارشی از سفر دو روزه شان به منطقه زلزله زده غرب کشور ارائه کرد واقدامات انجام یافته در کرمانشاه توسط تیم بهداشتی و درمانی اعزامی از دانشگاه را تش

                           
       دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این جلسه گزارشی از سفر دو روزه شان به منطقه زلزله زده غرب کشور ارائه کرد واقدامات انجام یافته در کرمانشاه توسط تیم بهداشتی و درمانی اعزامی از دانشگاه  را تش دکتر حجازی در خصوص اقدامات انجام یافته و موجودی صندوق و همکاری اساتید، توضیحاتی داد

اعضای جلسه جهت تسریع در جمع آوری کمک های همکاران پیشنهاداتی ارائه نمودند.
طبق اعلام دکتر ادهمی انجمن رادیولوژی در طی این مدت اقدامات منسجمی انجام داده است که همکاریشان موجبات امتنان سلامت یاران زلزله دانشگاه را در پی داشت.

پنجشنبه 9 آذر 1396