برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدیدکارشناسان وزارتی

درادامه جلسه نشست کمیته تخصصی اسناد انجام گرفت

مطالب/ درادامه جلسه نشست کمیته تخصصی اسناد انجام گرفت

                           
      درادامه جلسه نشست کمیته تخصصی اسناد انجام گرفت بازدید معاون وزارتی وکارشناسان اسناد از سازمان اسناد وکتابخانه ملی منطقه شمالغرب کشور
پنجشنبه 2 آذر 1396