برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه نظارت

تقدیر جانشین استاندار در شورای فنی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ تقدیر جانشین استاندار در شورای فنی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      تقدیر جانشین استاندار در شورای فنی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیر جانشین استاندار در شورای فنی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پنجشنبه 25 آبان 1396