برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تفکر سیستمی

کارگاه آشنایی با تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها

مطالب/ کارگاه آشنایی با تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها

                           
      کارگاه آشنایی با تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها کارگاه آشنایی با تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها
سه شنبه 23 آبان 1396