برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با طلبهای دانشگاه

ادامه جلسه مشترک مابین اعضای کمیسیون اصل 90  ، رئیس واعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ ادامه جلسه مشترک مابین اعضای کمیسیون اصل 90 ، رئیس واعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      ادامه جلسه مشترک مابین اعضای کمیسیون اصل 90  ، رئیس واعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر صومی : اگر بیمه ها طلب دانشگاه را بدهند شرایط مالی خوبی خواهیم داشت.
سه شنبه 2 آبان 1396