برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برنامه عملیاتی

مشترک معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی معاونت آموزشی وزارت با رابطین برنامه عملیاتی

مطالب/ مشترک معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی معاونت آموزشی وزارت با رابطین برنامه عملیاتی

                           
      مشترک معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی معاونت آموزشی وزارت با رابطین برنامه عملیاتی جلسه مشترک معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی با رابطین برنامه عملیاتی دانشگاه
شنبه 19 خرداد 1397
سومین جلسه مشترک هیات امناء برگزار شد

مطالب/ سومین جلسه مشترک هیات امناء برگزار شد

                           
      سومین جلسه مشترک هیات امناء برگزار شد سومین جلسه مشترک هیات امناء برگزار شد
جمعه 7 خرداد 1395