برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پیوند قلب

تاریخچه و روند کنونی پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ تاریخچه و روند کنونی پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      تاریخچه و روند کنونی پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو برای پیوند قلب
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام شد

مطالب/ پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام شد

                           
      پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام شد پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است.
سه شنبه 15 آبان 1397
سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است.

مطالب/ سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است.

                           
      سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است. به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز، آقای 23 ساله ای که در اثر حادثه ترافیکی دچار مرگ مغزی شده بود و با رضایت خانواده، در مجموع چهار ارگان اساسی وی به چهار بیمار منتظر، حیات دوباره بخشید.
شنبه 5 خرداد 1397