برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پیوند کبد

دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397

مطالب/ دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397

                           
      دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397 محمد عالم دوست فرزند شهید عالم دوست با اهدای اعضای به چند نفر زندگی بخشید .
يکشنبه 20 آبان 1397
پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام شد

مطالب/ پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام شد

                           
      پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام شد پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است.
سه شنبه 15 آبان 1397
سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است.

مطالب/ سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است.

                           
      سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز همزمان با هفته اهداء اعضو با موفقیت انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است. به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز، آقای 23 ساله ای که در اثر حادثه ترافیکی دچار مرگ مغزی شده بود و با رضایت خانواده، در مجموع چهار ارگان اساسی وی به چهار بیمار منتظر، حیات دوباره بخشید.
شنبه 5 خرداد 1397
اولین کبد در بخش پیوند اعضای مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز توسط تیم جراحی پیوند این مرکز انجام شد.

مطالب/ اولین کبد در بخش پیوند اعضای مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز توسط تیم جراحی پیوند این مرکز انجام شد.

                           
      اولین کبد در بخش پیوند اعضای مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز توسط تیم جراحی پیوند این مرکز انجام شد. اولین کبد در بخش پیوند اعضای مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز توسط تیم جراحی پیوند این مرکز انجام شد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397