برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده دامپزشکی

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ؛

مطالب/ به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ؛

                           
      به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ؛ دکتر درستی، معاون بهداشت دانشگاه : رعایت اصول بهداشتی اهمیت زیادی در پیشگیری از احتمال شیوع انواع بیماریهای منتقله از آب و غذا دارد.
يکشنبه 18 شهريور 1397
مجله بیماریهای مشترک بین انسان و دام

مطالب/ مجله بیماریهای مشترک بین انسان و دام

                           
      مجله بیماریهای مشترک بین انسان و دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
شنبه 15 مهر 1396