برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تشکلهای دانشجویی

یادداشت رئیس دانشگاه در خصوص دیدار صمیمی با دانشجویان

مطالب/ یادداشت رئیس دانشگاه در خصوص دیدار صمیمی با دانشجویان

                           
      یادداشت رئیس دانشگاه در خصوص دیدار صمیمی با دانشجویان دکتر صومی : سرمایه گذاری در حوزه جوانان در تغییر رفتار مدیریتی جامعه تاثیر گذار خواهد بود.
دوشنبه 3 مهر 1396