برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دوره توانمندسازی مدیران

در همایش مدیریت بیمارستانی و اختتامیه دور اول آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی کشور از تیم اجرایی و علمی و یکی از مدیران بیمارستانهای دولتی دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

مطالب/ در همایش مدیریت بیمارستانی و اختتامیه دور اول آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی کشور از تیم اجرایی و علمی و یکی از مدیران بیمارستانهای دولتی دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

                           
      در همایش مدیریت بیمارستانی و اختتامیه دور اول آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی کشور از تیم اجرایی و علمی و یکی از مدیران بیمارستانهای دولتی دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

در راستاي توانمندسازی مدیران بیمارستانهای دولتی كشور، دوره هاي توانمندسازي مديران به مدت 7 ماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز (قطب 2) با تلاش و همت بی وقفه تیم اجرایی و علمی دانشگاه با موفقیت برگزار گردید.

يکشنبه 2 مهر 1396