برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با آموزش مدیران بیمارستانها
مطالب/ پایان دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور                            
      دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
چهارشنبه 13 تير 1397
مطالب/ پایان دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور                            
      دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
چهارشنبه 13 تير 1397
مطالب/ آغاز بکار سومین دوره آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی منطقه دو                            
      سومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان ها تحت عنوان "تامین و مدیریت مالی" شروع بکار نمود.
دوشنبه 11 دي 1396
مطالب/ تامین و مدیریت مالی                            
      سومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان ها تحت عنوان "تامین و مدیریت مالی" شروع بکار نمود.
دوشنبه 11 دي 1396
مطالب/ تجلیل و قدردانی از تیم علمی و اجرایی و مدیر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز در برنامه آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی کشور (TOT)                            
      در همایش مدیریت بیمارستانی و اختتامیه دور اول آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی کشور از تیم اجرایی و علمی و یکی از مدیران بیمارستانهای دولتی دانشگاه تجلیل بعمل آمد.
شنبه 1 مهر 1396