برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیماریهای غیر واگیر

جلسه رئیس دانشگاه ،معاونت بهداشت ،روسای شبکه های بهداشتی ودرمانی ،مدیران وروسای ستادی جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی تشکیل شد

مطالب/ جلسه رئیس دانشگاه ،معاونت بهداشت ،روسای شبکه های بهداشتی ودرمانی ،مدیران وروسای ستادی جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی تشکیل شد

                           
      جلسه رئیس دانشگاه ،معاونت بهداشت ،روسای شبکه های بهداشتی ودرمانی ،مدیران وروسای ستادی جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی تشکیل شد دکتر صومی:صلی ترین وظیفه پدافند غیر عامل مصون سازی در مقابل تهدیدات است.
چهارشنبه 27 تير 1397
سند استانی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در تبریز توسط وزیر بهداشت رونمایی شد

مطالب/ سند استانی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در تبریز توسط وزیر بهداشت رونمایی شد

                           
      سند استانی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در تبریز توسط وزیر بهداشت رونمایی شد .
سه شنبه 27 مهر 1395