برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آموزشی مدیران بیمارستانی

برگزاری هفتمین و آخرین کارگاه دوره اول آموزشی مدیران بیمارستانی دولتی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری هفتمین و آخرین کارگاه دوره اول آموزشی مدیران بیمارستانی دولتی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری هفتمین و آخرین کارگاه دوره اول آموزشی مدیران بیمارستانی دولتی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
سه شنبه 7 شهريور 1396
برگزاری بزرگترین همایش کشوری سلامت دهان و دندان و مدارس در تبریز

مطالب/ برگزاری بزرگترین همایش کشوری سلامت دهان و دندان و مدارس در تبریز

                           
      برگزاری بزرگترین همایش کشوری سلامت دهان و دندان و مدارس در تبریز  برگزاری بزرگترین همایش کشوری سلامت دهان و دندان و مدارس در تبریز

سه شنبه 27 مرداد 1394