برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گردهم آیی رابطین

اولین گردهم آیی رابطین حوزه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شد

مطالب/ اولین گردهم آیی رابطین حوزه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شد

                           
      اولین گردهم آیی رابطین حوزه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شد بیان رسالت و پیامهای معاونت اجتماعی دانشگاه بحث های مورد انتظار از رابطین
دوشنبه 12 تير 1396