برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مسئولین فنی تجهیزات

معاونت غذا و دارو تبریز برگزار کرد

مطالب/ معاونت غذا و دارو تبریز برگزار کرد

                           
      معاونت غذا و دارو تبریز برگزار کرد کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان های تابعه دانشگاه
شنبه 6 خرداد 1396