برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مسابقه پنیر

برگزاری مسابقه علمی تولید بهترین پنیر در دانشکده تغذیه و علوم غذایی

مطالب/ برگزاری مسابقه علمی تولید بهترین پنیر در دانشکده تغذیه و علوم غذایی

                           
      برگزاری مسابقه علمی تولید بهترین پنیر در دانشکده تغذیه و علوم غذایی توسط انجمن علمی علوم و صنایع غذایی
چهارشنبه 3 خرداد 1396