برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با داوطلبانه

در هفته سلامت سال 96 -

مطالب/ در هفته سلامت سال 96 -

                           
      در هفته سلامت سال 96 - ستاد استاني حركت هاي داوطلبانه خدمات دندانپزشكي تشكيل شد
شنبه 9 ارديبهشت 1396