برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ISI-ESI

دکتر محمد برزگر جلالی و دکتر هادی ولیزاده هر دو از گروه فارموکولوژی و سم شناسی طلایه داران دانشگاه  علوم پزشکی تبریز می باشند

مطالب/ دکتر محمد برزگر جلالی و دکتر هادی ولیزاده هر دو از گروه فارموکولوژی و سم شناسی طلایه داران دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشند

                           
      دکتر محمد برزگر جلالی و دکتر هادی ولیزاده هر دو از گروه فارموکولوژی و سم شناسی طلایه داران دانشگاه  علوم پزشکی تبریز می باشند سایر 228 طلایه دار علم ایران چه کسانی و از چه رشته هایی هستند؟
دوشنبه 28 فروردين 1396