برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مجتمع فرهنگی رفاهی

مطالب/

                           
       اطلاعیه مجتمع فرهنگی ، رفاهی و آب درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 6 فروردين 1396