برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جشن با شکوه

تشکیل جلسه برون بخشی افزایش مصرف مواد لبنی در میانه

مطالب/ تشکیل جلسه برون بخشی افزایش مصرف مواد لبنی در میانه

                           
      تشکیل جلسه برون بخشی افزایش مصرف مواد لبنی در میانه مدیر شبکه بهداشت ودرمان میانه :
مصرف شیر وفراورده های لبنی دراولویت مصرف خانوارها قرارگیرد

پنجشنبه 1 مرداد 1394