برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پروتکل شش گانه

کارگاه آموزشی پرو تکل های شش گانه مددکاری برگزار شد

مطالب/ کارگاه آموزشی پرو تکل های شش گانه مددکاری برگزار شد

                           
      کارگاه آموزشی پرو تکل های شش گانه مددکاری برگزار شد باحضور کلیه مددکاران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان کارگاه آموزشی دو روزه پروتکل های شش گانه مددکاری برگزار شد.

دوشنبه 23 اسفند 1395