برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با دیالیز
مطالب/ آخرین استانداردهای جهانی دیالیز در بخش دیالیز مرکز امام رضا(ع) رعایت می شود                            
      معاون اجتماعی وزیر بهداشت که به منظور شرکت مراسم مجمع استانی سلامت به تبریز آمده بود از بخش دیالیز و پیوند مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز بازدید کرد.
شنبه 19 اسفند 1396
مطالب/ ارتقاء و اصلاح ساختار شبکه های بهداشت در سایه اتحاد و همدلی                            
      ارائه راهکار های مهم در روند پیشرفت شبکه های بهداشت در جلسه هشترود انجام شد
سه شنبه 15 اسفند 1396
مطالب/ هیئت 4 نفره ارزروم ترکیه از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید نمود                            
      هیئت 4 نفری دانشگاه ارزروم ترکیه 14 اسفند ماه به همراه مسئولین دانشگاه و بیمارستان از مرکز دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید نمودند .
دوشنبه 14 اسفند 1396
مطالب/ هیئت 4 نفره ارزروم از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید نمود                            
      هیئت 4 نفری دانشگاه ارزروم در تاریخ 14 اسفند ماه بهمراه مسئولین دانشگاه و بیمارستان از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید نمودند .
دوشنبه 14 اسفند 1396
مطالب/ دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید کرد .                            
      دکتر رئیسی در این بازدید ،‌ فضای فیزیکی و تجهیزات بخشهای امید ،‌ احسان ،‌ بخش پیوند اعضا ، ICU ۵ و اتاق عمل  ساختمان دیالیز رویت نمود .
سه شنبه 17 بهمن 1396
مطالب/ دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید کرد .                            
      دکتر رئیسی در این بازدید ،‌ فضای فیزیکی و تجهیزات بخشهای امید ،‌ احسان ،‌ بخش پیوند اعضا ، ICU ۵ و اتاق عمل  ساختمان دیالیز رویت نمود .
سه شنبه 17 بهمن 1396
مطالب/ دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور : امکانات بخش دیالیز مرکز امام رضا(ع)تبریز مطابق استانداردهای جهانی و درکشورنمونه است.                            
      حسین علی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشوردر بازدید از دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت : امکانات بخش دیالیز مرکز امام رضا(ع) تبریز مطابق با استاتداردهای جهانی بوده و بدون شک جزو برترین مرکز دیالیز کشور می باشد.
پنجشنبه 21 دي 1396
مطالب/ حسین علی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشوردر بازدید از دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت                            
      حسین علی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشوردر بازدید از دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت : امکانات بخش دیالیز مرکز امام رضا(ع) تبریز مطابق با استاتداردهای جهانی بوده و بدون شک جزو برترین مرکز دیالیز کشور می باشد.
پنجشنبه 21 دي 1396
مطالب/ دکترمجیدخدابخش از ساختمان دیالیز مرکز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند درمان بیماران قرارگرفت                            
       استاندار آذربایجانشرقی با حضور در مرکز دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) تبریز به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن بازدید از از بخشهای دیالیز امید ، احسان ، بخش پیوند ، بخش ICU5 و اتاق عمل پیوند ، از بیماران بستری در این مرکز عیادت کرد و در جریان روند درمان بیماران دیالیزی مرکز و نحوه ارائه خدمات درمانی به این بیماران قرار گرفت .
پنجشنبه 30 آذر 1396
مطالب/ دکترمجیدخدابخش از ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند درمان بیماران قرارگرفت                            
       استاندار آذربایجانشرقی به همراه رئیس دانشگاه از بخشهای دیالیز امید، احسان، بخش پیوند و اتاق عمل پیوند ساختمان دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) بازدید کرد و در جریان روند درمان بیماران دیالیزی مرکز و نحوه ارائه خدمات به این بیماران قرار گرفت .
پنجشنبه 30 آذر 1396