برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز شهید مدنی

راه اندازی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور در تبریز

مطالب/ راه اندازی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور در تبریز

                           
      راه اندازی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور در تبریز به گزارش روابط عمومی مرکز شهید مدنی
پنجشنبه 14 بهمن 1395