برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ژن درمانی

سخنرانی خانم دکتر عفت علیزاده با موضوع : "سلول درمانی و ژن درمانی بیماریهای چشم"

مطالب/ سخنرانی خانم دکتر عفت علیزاده با موضوع : "سلول درمانی و ژن درمانی بیماریهای چشم"

                           
      سخنرانی خانم دکتر عفت علیزاده با موضوع : "سلول درمانی و ژن درمانی بیماریهای چشم" مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم نوین پزشکی
زمان: سه شنبه 97/8/22، ساعت 12 تا 13 ظهر

شنبه 19 آبان 1397
دفاع از پايان نامه اولين دوره دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي مركز تحقيقات علوم اعصاب

مطالب/ دفاع از پايان نامه اولين دوره دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي مركز تحقيقات علوم اعصاب

                           
      دفاع از پايان نامه اولين دوره دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي مركز تحقيقات علوم اعصاب
شنبه 31 مرداد 1394