برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش شورای بانوان

سخنرانی دکتر طاهراقدم درهمایش شورای بانوان مجمع خیرین سلامت استان

مطالب/ سخنرانی دکتر طاهراقدم درهمایش شورای بانوان مجمع خیرین سلامت استان

                           
      سخنرانی دکتر طاهراقدم درهمایش شورای بانوان مجمع خیرین سلامت استان سخنرانی دکتر طاهراقدم درهمایش شورای بانوان مجمع خیرین سلامت استان
پنجشنبه 7 بهمن 1395