برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فوت کودک 15ماهه

علت فوت کودک 15 ماهه در بیمارستان 29 بهمن، از طرف دانشگاه علوم پزشکی، پزشک قانونی و نظام پزشکی در حال بررسی است

مطالب/ علت فوت کودک 15 ماهه در بیمارستان 29 بهمن، از طرف دانشگاه علوم پزشکی، پزشک قانونی و نظام پزشکی در حال بررسی است

                           
      علت فوت کودک 15 ماهه در بیمارستان 29 بهمن، از طرف دانشگاه علوم پزشکی، پزشک قانونی و نظام پزشکی در حال بررسی است کودک 15 ماهه در بیمارستان 29 بهمن تبریز فوت کرد
پنجشنبه 23 دي 1395